تبلیغات
حزب الله هم الغالبون - رهبر معظم انقلاب در نخستین اجلاس بیداری اسلامی و در جمع علما، متفکران و نخبگان جهان
حزب الله هم الغالبون
با ولایت زنده ایم

صدها عالم، دانشمند، روشنفکر، صاحب نظر، جامعه شناس و مورخ از کشورهای مختلف جهان به ویژه جهان اسلام، از صبح امروز با سخنان حضرت امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، بررسی ابعاد مختلف بیداری اسلامی را در نخستین اجلاس بین المللی تهران آغاز کردند.

ولی امر مسلمین در سخنان خود در مراسم گشایش اجلاس، بیداری اسلامی و برانگیختگی و آگاهی امت اسلامی را درهم شکننده حصارهای استبداد و استکبار خواندند و ضمن بررسی هویت قیامها و انقلابهای جاری در منطقه؛ به تبیین آسیبها و خطرات پیش روی این حرکت عظیم و تشریح راههای فائق آمدن بر آسیبها پرداختند و تاکید کردند: بیداری مبارک اسلامی با غافلگیر کردن شیاطین منطقه ای و جهانی، مهره های خطرناکی از جبهه ی دشمن ساقط کرده اما لازم است با توکل بر خدا، درس آموزی از تجربیات تاریخ معاصر جهان اسلام، و تکیه  بر عقل و عزم و شجاعت، صحنه ی همچنان سیال تحولات منطقه را مدیریت کرد و به سرانجام رساند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اتکای تحولات بزرگ اجتماعی به پشتوانه های تاریخی و تمدنی، «حضور شخصیتهای فکری و جهادی جریان ساز در صحنه تحولات  صد و پنجاه سال اخیر کشورهای اسلامی و نیز ناکام ماندن تجربه های حکومتی وابسته به شرق و غرب» را از عوامل مؤثر درشکل دهی اوضاع کنونی دانستند و خاطر نشان کردند: در این میان، پیروزی انقلاب اسلامی و تأثیر نظام ماندگار، مقتدر، شجاع و پیشروی جمهوری اسلامی در بیداری اسلامی، یقیناً فصل مهمی در تحلیل و تاریخ نگاری حقایق کنونی جهان اسلام است.
ایشان در تبیین هویت قیامها و انقلابهای جاری در منطقه، حضور واقعی و عمومی مردم در میدان عمل و مبارزه و جهاد را مهمترین عنصر تحولات جاری برشمردند و با اشاره به تفاوتهای عمیق تحولات متکی بر مردم با دیگر تحرکات اجتماعی افزودند: تحولات متکی بر مردم همچون کلمه طیبه الهی است و حضور تعیین کننده مردم در آن، با ترسیم آینده ی مطلوب، اجازه انحراف و سازش با دشمن را به خواص  آلوده و عوامل نفوذی دشمن نمیدهد.
حضرت امام خامنه ای با اشاره به شکل گیری تدریجی سرّ مقدس «انگیزه و عزم قیام» در ذهنیت مردم مصر و متجلی شدن این انگیزه در حضور پرشکوه مردم دلاور با فرهنگ و پرافتخار مصر در میدان تحریر و دیگر میدانها افزودند: این حکم الهی درباره مردم تونس – یمن – لیبی و بحرین نیز حاکم است.
رهبر انقلاب اسلامی، شعارها و رفتارهای مردم منطقه را نشان دهنده اصول، ارزشها و اهداف انقلابهای جاری در منطقه خواندند و با استناد به این واقعیت، تأکید کردند: «احیا و تجدید عزت و کرامت ملی پایمال شده بدست دیکتاتورهای فاسد و وابسته به آمریکا و غرب» از اصول درجه اول انقلابهای کنونی است.
حضرت امام خامنه ای با اشاره به شعارهای ملتها، برافراشتن پرچم اسلام را به عنوان تجلی اعتقادات عمیق و دیرین مردم، از دیگر اصول انقلابهای کنونی دانستند و خاطر نشان کردند: ملتهای منطقه بر این اعتقادند که برخورداری از امنیت روانی، عدالت، پیشرفت و شکوفایی جز در سایه شریعت اسلامی به دست نخواهد آمد.
ایشان، ایستادگی در مقابل نفوذ و سلطه خسارت بار و تحقیرآمیز آمریکا و اروپا و مبارزه با رژیم غاصب و دولت جعلی صهیونیستی را از دیگر اصول انقلابهای منطقه ای دانستند و به میهمانان نخستین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی خاطر نشان کردند: غرب و صهیونیسم همه تلاش خود را برای انکار این اصول و اهداف بکار می برند اما واقعیت با انکار و تکذیب، دیگرگون نمی شود.
رهبر انقلاب با انتقاد شدید از سهم خواهی قدرتهای خارجی در انقلابهای منطقه ای افزوند: سلطه طلبانی که  تمام توانایی خود را برای حفظ حکام مستبد و فاسد و وابسته بکار گرفتند اکنون حق ندارند خود را در پیروزی انقلابها سهیم بدانند.
ایشان در همین بحث، دخالت ناتو و امریکا را در لیبی، باعث نابود شدن زیر ساختهای این کشور و بروز ضایعه هایی بی جبران خواندند و افزودند: اگر این دخالتها نبود ممکن بود مردم لیبی اندکی دیرتر پیروز شوند اما این همه مردم بیگناه کشته نمی شدند و همدستان قدیمی قذافی و دشمنان دیرین مردم لیبی، دیگر نمی توانستند مدعی حق دخالت در این کشور مظلوم و جنگ زده شوند. 
حضرت امام خامنه ای در جمع بندی این بخش از سخنانشان درباره هویت انقلابهای جاری در منطقه تاکید کردند: مردم و نخبگان مردمی و کسانی که از مردم بر آمده اند، صاحبان این انقلابها، متعهد به حراست از آنها  و ترسیم کننده مسیر آینده و رو به تکامل این حرکات تاریخی هستند.
دومین بخش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی در آغاز اجلاس بین المللی بیداری اسلامی به آسیب شناسی و بررسی خطرهای پیش روی تحولات منطقه اختصاص داشت.
ایشان با اشاره به شناخت و تجربیات موفق ملت ایران در رویارویی با اینگونه خطرها، آسیبهای احتمالی بیداری اسلامی را به دوبخش تقسیم کردند: «آسیبهایی که ناشی از ضعفهای درونی است وخطرهای ناشی از برنامه ریزی مستقیم دشمنان»
حضرت امام خامنه ای، راحتی خیال ناشی از احساس پیروزی و درپی آن کم شدن    انگیزه ها و سست شدن عزمها را  نخستین خطر درونی بیداری اسلامی دانستند و افزودند: این خطر هنگامی مهیب تر می شود که برخی اشخاص در صدد غنیمت طلبی و تصاحبِ سهمِ ویژه برآیند .
رهبر انقلاب اسلامی، مرعوب شدن در مقابل هیمنه ظاهری مستکبران، اعتماد به دشمن و افتادن در دام لبخندها و وعده های او، عدم شناخت پیچیدگیهای سلطه طلبان و غفلت از آنان، مغرور شدن، بروز اختلاف میان انقلابیون و بوجود آمدن رخنه در پشت جبهه مبارزه را از دیگر آسیبهای درونی انقلابها بر شمردند و تأکید کردند: باید با همه توان از این آسیبها گریخت و با در هم آمیختن شجاعت و تدبیر و حزم و اراده، همه ذخائر الهی را برای استمرار پیروزمندانه بیداری اسلامی بکار گرفت.
حضرت امام خامنه ای در تبیین دسته دوم آسیبهای احتمالیِ انقلابهای ملتهای منطقه، به برنامه ریزی دشمنان برای روی کار آوردن عناصر وابسته به امریکا و غرب اشاره کردند و افزودند: اگر این توطئه با هوشیاری مردم مواجه شود سلطه گران تلاش می کنند با سناریوهای مختلف، از جمله پیشنهاد مدلهای حکومتی و قانون اساسی هایِ وابستگی ساز، راههای انحرافی دیگری را پیش پای ملتها بگذارند .
رهبر انقلاب خاطر نشان کردند: نفوذ میان انقلابیون، تقویت مالی و رسانه ای یک جریان نامطمئن و به حاشیه راندن جریان های اصیل انقلاب از دیگر شیوه هایی است که دشمنان با بکار گیری آنها، سعی می کنند مجدداً بر اوضاع مسلط شوند.
ایشان خطاب به علما، اندیشمندان و صاحب نظران جهان اسلام  یاد آور شدند: اگر این تاکتیک ها نیز به نتیجه نرسد مستکبران معمولاً به روشهایی همچون بوجود آوردن هرج و مرج، ترور، ایجاد درگیری میان پیروان ادیان و قومیت ها و حتی ایجاد جنگ میان کشورهای همسایه روی می آورند و با تحریم و حصر اقتصادی، هجوم همه جانبه تبلیغاتی و رسانه ای، بدنام کردن نخبگان صالح و خریدن عناصر سست عنصر، سعی می کنند مردم را نومید وخسته کنند تا به شکست کشیدن انقلابها ممکن و آسان شود.
رهبر انقلاب اسلامی پس از تبیین آسیبها و خطرات رویاروی انقلابهای منطقه ای، با استناد به تجربیات عینی ملت ایران و با اتکا به مطالعه دقیقِ فراز و نشیبهایِ دیگر کشورها، توصیه هایی را برای فائق آمدن به این آسیبها وخطرات، در اختیار نخبگان دینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام قرار دادند.
توکل به خداوند، اعتماد و حسن ظن به وعده های مؤکد نصرت الهی، بکار گیری خرد و عزم و شجاعت، حضور مستمر در میدان، خسته نشدن از مجاهدت و فداکاری در راه خدا، پرهیز از غرور و غفلت، و حمد و شکرگزاری پروردگار مهمترین فرازهای این بخش از سخنان رهبر انقلاب بود.
ایشان مکتوب کردن و اعلام صریح اصول، باز خوانی دائم آنها، تنقیح شعارها و اصول   و تطبیق آنها با مبانی و محکمات اسلام را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: اهداف و      خواسته هایی نظیر استقلال، آزادی، عدالتخواهی، تسلیم نشدن در مقابل استبداد و استعمار،  نفی تبعیضهای قومی نژادی و مذهبی و نفی صریح صهیونیسم که ارکان نهضتهای امروز کشورهای اسلامی است، همه و همه برگرفته از اسلام و قرآن است .
حضرت  امام خامنه ای علما و اندیشمندان جهان اسلام را به داشتن حساسیت بالا و پایبندی کامل و دائم به اصول  دعوت کردند و افزودند: هرگز به امریکا و ناتو و لبخندها و وعده های ظاهر فریب رژیمهای جنایتکاری همچون انگلیس، فرانسه و ایتالیا اعتماد نکنید و با رد نسخه های بیگانه، راه حلهای مورد نیاز را از سرچشمه های فیاض اسلام بدست آورید.
پرهیز از اختلافات مذهبی، قومی، نژادی، قبیله ای و مرزی، توصیه مهم دیگر رهبر انقلاب اسلامی برای فائق آمدن نخبگان و ملتهای مسلمان بر آسیبها و خطرات بود.
ایشان در این زمینه به اندیشمندان و متفکران جهان اسلام تأکید کردند: تفاوتها را به رسمیت بشناسید اما آنها را مدیریت کنید و بدانید که تفاهم میان مذاهب اسلامی کلید نجات است و کسانی که با تکفیر این و آن، به آتش تفرقه مذهبی دامن می زنند دانسته یا ندانسته  مزدور و عمله شیطانند.
حضرت امام خامنه ای، مقاومت در برابر الگوهای تحمیلی از جمله  الگوهای لائیک، لیبرالیسم غربی، ناسیونالیسم افراطی و گرایشهای چپ مارکسیستی را از دیگر اقدامات لازم برای تداوم بیداری اسلامی دانستند و ضمن توصیه صاحب نظران جهان اسلام به کار پیچیده و دشوار نظام سازی، افزودند: باید هدف نهایی را امت واحده ی اسلامی و ایجاد تمدن اسلامیِ جدید، بر پایه دین و عقلانیت و علم و اخلاق، قرار دهیم.
ایشان آزادی فلسطین از چنگال درنده صهیونیسم را نیز هدفی بزرگ خواندند و افزودند: نسل جوان کشورهای اسلامی ظرفیت چنین کار بزرگی را داراست و باید روح اعتماد به نفس را در او زنده کرد.
سخنان مهم رهبر انقلاب اسلامی در جمع  صدها نفر از علما، دانشمندان، متفکران، جامعه شناسان و مورخان کشورهای مختلف بویژه جهان اسلام با تذکر دو نکته مهم پایان یافت: 1- ضرورت حضور و نقش آفرینی قاطع مردم در مدیریت کشورها با اجرای نظام مردمسالاری اسلامی و2- لزوم مرزبندی دقیق میان اسلامگرایی با تحجر و افراط.
ایشان در باره نکته اول خاطرنشان کردند: ملتهای انقلاب کرده خواستار نقش آفرینی آرایشان در مدیریت کشورها هستند و چون مؤمن به اسلامند بنابراین مطلوب آنان، نظام مردمسالاری اسلامی است یعنی نظامی که در آن حاکمان با آرای مردم برگزیده می شوند و ارزشها و اصول حاکم بر جامعه، مبتنی بر معرفت و شریعت اسلامی است.  
رهبر انقلاب افزودند: البته نظام مردمسالاری اسلامی به اقتضای شرایط گوناگون کشورها، می تواند با شیوه ها و شکل های مختلف تحقق یابد و به هر حال باید کاملاً مراقب بود که این نظام با دمکراسی لائیک و لیبرال غربی که در مواردی ضد مذهب است اشتباه گرفته نشود.
حضرت امام  خامنه ای همچنین با اشاره به ضرورت مرزبندی کامل میان اسلامگرایی با قشری گری و تعصبهای جاهلانه خاطر نشان کردند: افراطهای مذهبی که غالباً با خشونت کور همراه است عامل عقب ماندگی و دور شدن از هدفهای والای انقلاب و بیداری اسلامی است  که این مسئله نیز به نوبه خود مایه جدا شدن مردم و در نتیجه شکست انقلاب خواهد بود.
رهبر انقلاب اسلامی در جمع بندی سخنانشان، بیداری اسلامی را واقعیتی فراگیر در فضای عمومی منطقه خواندند و با تأکید بر لزوم مدیریت «صحنه همچنان سیال تحولات منطقه ای» افزودند: تقوا در معنای والا و گسترده و عمیقش، سر پیچیدن از فرمانبری کافران و منافقان، و توکل و اعتماد به خداوند، دستورالعمل کارساز پروردگار برای همیشه و به ویژه این برهه ی حساس و سرنوشت ساز امت اسلام است که عمل به آن، بیداری مبارک اسلامی به فضل الهی به سرانجام تاریخ ساز خود خواهد رساند.
در پایان سخنان رهبر انقلاب اسلامی در نخستین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی، ایشان با حضور در جمع نخبگان و متفکران از نزدیک با آنان دیدار و گفتگو کردند.
برچسب ها: نخستین اجلاس بیداری اسلامی، بررسی هویت قیامها و انقلابهای منطقه، رهبر معظم انقلاب در نخستین اجلاس بیداری اسلامی،
درباره وبلاگ
اول از همه شادی روح امام و شهدا صلوات.
سلام.امیدوارم از مطالب بهره کافی رو ببرید.تلاش ما در جهت آنست که پلی باشیم در مسیر رسیدن به حق و حقیقت و این نیازمند یاری بازدید کنندگانست.لطفا مطالب پیشنهادی خودتونو به ما بدید تا به اونها بپردازیم.یا علی
موضوعات
آخرین مطالب
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
سخن یار


تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.

ابزار وبمستر

عکس

دانلود

قالب وبلاگ